Monthly Archives: mars 2014

Byalagets Årsmöte avklarat

Årets årsmöte för byalaget var väldigt välbesökt, tack till alla som deltog!

Den nya styrelsen kommer att ha sitt första möte den 31/3 och återkommer med information på här på hemsidan inom kort.

Δ Upp