Monthly Archives: april 2017

Årsmöte Näldens byalag!

Onsdag den 10/5 håller Näldens Byalag ett försenat Årsmöte.
Välkomna till Bygdegården kl 19.00.

Lisa Sallin och Clas Boström sitter i valberedningen och tar nog gärna emot namnförslag till styrelsen.

möte_clipart

Valborgsfirande i Nälden?

Förra året lämnade Byalagets styrelse ut följande information;
”Byalaget brukar vara huvudansvariga för att det blir något firande på badplatsen och sköter det gärna i år också men behöver flera krafter för att ro det i land. Då gensvaret på Byalaget FB- förfrågan inte gett något översvallande gensvar än så länge så har styrelsen nu en ny arbetshypotes. Vi tänker oss att dela in byn i ett antal mindre områden och sedan göra någon sorts turordning på vilka som ansvarar för ex vis sista april-och midsommarfirande. Först ut blir området norr om Faxån och öster om Hallströmsbacken, dvs Garvarvägen, Hammarvägen, Sjövägen, längorna ovanför Sjövägen samt Faxnäldsvägen öster om Hallströmsbacken. Efter det här årets Valborgsfirande tänker vi oss 3 år som besökare. ”Ingen hinner göra allt men alla hinner göra något”.
För allas trevnad, och för att minska efterarbetet, har vi dessutom beslutat att inte ta emot gårdsavfall till den planerade brasan i år. Infarten till badplatsen kommer därför att stängas av för biltrafik under en period, vänligen respektera.” 

Stafettpinnen lämnades därefter vidare till Smedsåsen.

Nu är det alltså snart dags igen och Byalagets styrelse står fast vid sitt beslut om att inte själva ordna något på badplatsen.
Vi har full förståelse för om de boende i Smedsåsen varken kan, vill eller kommer ihåg ”passningen” om att ordna en liten brasa.
Det betyder i klartext att om ni Näldbor inte hittar någon annons om stundande firande så blir det heller inget i år.

Vi kan däremot tipsa om att Vaplan har för avsikt att ordna brasa.

Vi vill uppmana alla att respektera det inkörningsförbud som råder till badplatsen och avböjer allt eldningsbart materiel.

Apropå eldning!

Örjan Persson har å Byalagets vägnar försett badplatsen med ved för grillande besökare.
Tyvärr verkar det som om någon/några missuppfattat den servicen och tömmer upplaget lika snabbt som det fylls på.
Vi kan nämligen inte förstå hur det kan gå åt så mycket ved på så kort tid gång på gång.
Arnbergs har välvilligt skänkt det som vi fraktat dit men nu har Byalagets styrelse bestämt att göra ett uppehåll i servicen.

Δ Upp