Byalagets styrelse

Ordförande:
Ulrika Persson      Tel 0640-167 69 el 0640-203 38
Sekreterare:
Carola Andersson Tel 073-076 6224
Ledamöter:
Mia Jonasson        Tel 070-683 82 20
Örjan Persson       Tel 0640-205 38
Mats Nyman          Tel 070-628 7141
Maria Persson       Tel 070-6562650
Emma Adolphi

Kassör:
Gisela Andreasson   Tel 070-515 68 69

Supplianter:
Olof Wallgren         Tel 0640-201 38

Valberedning:

Clas Boström

 

Revisorer:

Jan Wallin
Inger Nilsson

 

Δ Upp