Byutvecklingsplan

cropped-flygbildrivast1.png

Se nedanstående bilagor för fullständig Byutvecklingsplan. Planen är framtagen 2013-05-21.

Byutvecklinsplan_for_Naldens_samhalle

Bilaga_Seniorboende

Bilaga_Kommunikationer

Bilaga_Infrastruktur

Bilaga_Fritid

Bilaga_Boende

 

Δ Upp