Vill du hyra bygdegården?

bygdegarden 3

För att hyra bygdegården gör du följande:

Kontakta Clas Boström
Ring  070-2247 855 eller skicka e-post till bostrom.clas@telia.com

 

 

Hyresgrunder för Näldens Bygdegård gällande fr o m 2015-01-01

HYRA

För verksamhet där entréavgift upptas:
hyra 2500 kr hela Bygdegården

För verksamhet där ingen entréavgift upptas:
hyra 1200 kr hela Bygdegården
hyra 600 kr för lilla salen inkl köket

För verksamhet arrangerad av föreningar i Nälden (t ex Näldens Byalag, Näldens IF m fl) oavsett om entréavgift upptas eller ej:
hyra 1200 kr hela Bygdegården
hyra 600 kr för lilla salen inkl köket

Privat aktivitet/arrangemang utan entréavgift:
hyra 1200 kr för hela Bygdegården
hyra 600 kr för lilla salen inkl köket

I hyran ingår inte städning.
Det innebär att hyresgästen städar använda lokaler inklusive toaletterna och köket samt diskar och tar hand om sopor/avfall.Inga rester får lämnas i kylskåpet.

STÄDNING 

Om inget överenskoms beträffande hyrestid skall städning vara avklarad samma dag.Vid större aktivitet som kräver städning annan dag än hyresdag (avtalas vid bokning) skall städning av lokalerna vara avklarad dagen efter hyresdagen eller senast på dag som avtalats vid bokning.

Förseningsavgift om 500 kr/dygn debiteras hyresgästen.

BOKNING

 Bokning av Näldens Bygdegård sker på telefon 070-224 78 55, Clas Boström.
Vid bokningen avtalas om tid för hyrestid, ev. förberedelsetid samt ev tid för efterarbete och städning.

Normalt sker en besiktning före och efter avtalad hyrestid. I besiktningen ingår även kontroll av städning. Protokoll upprättas.

 

Förslag på dukningar i stora salen hittar ni här:

dukningsalternativ_storsal_1 dukningsalternativ_storsal_2

Förslag på dukningar i Kafé delen hittar ni här:

dukningsalternativ_kafe

 

Δ Upp